Nhà cung cấp sản phẩm
Adela
Ansell
SSEDA
Jogger
3M
Dobu
MSA
Blue Eagle
K2
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
Kẹp tôn đứng khớp xoay đa chiều

Kẹp tôn đứng khớp xoay đa chiều

Mã: SVC0.3E-2E

Xuất xứ: Supertool/Japan

PaLăng xích Nitto 1Tx3M

PaLăng xích Nitto 1Tx3M

Mã: 10VP5

Xuất xứ: Nitto/Japan

PaLăng xích Nitto 2Tx3M

PaLăng xích Nitto 2Tx3M

Mã: 20VP5

Xuất xứ: Nitto/Japan

PaLăng xích Nitto 3Tx3M

PaLăng xích Nitto 3Tx3M

Mã: 30VP5

Xuất xứ: Nitto/Japan

PaLăng xích Nitto 5Tx3M

PaLăng xích Nitto 5Tx3M

Mã: 50VP5

Xuất xứ: Nitto/Japan

PaLăng xích Nitto 10Tx5M

PaLăng xích Nitto 10Tx5M

Mã: 90VP5

Xuất xứ: Nitto/Japan

PaLăng xích Nitto 20Tx5M

PaLăng xích Nitto 20Tx5M

Mã: 180VP5

Xuất xứ: Nitto/Japan

Kẹp tôn đứng Kawasaki 1 tấn

Kẹp tôn đứng Kawasaki 1 tấn

Mã: E-0001

Xuất xứ: LD Trung-Nhật

Kẹp tôn đứng Kawasaki 3 tấn

Kẹp tôn đứng Kawasaki 3 tấn

Mã: E-0003

Xuất xứ: LD Trung-Nhật

Kẹp tôn đứng Kawasaki 2 tấn

Kẹp tôn đứng Kawasaki 2 tấn

Mã: E-0002

Xuất xứ: LD Trung-Nhật

Kẹp tôn đứng Kawasaki 5 tấn 8 tấn

Kẹp tôn đứng Kawasaki 5 tấn 8 tấn

Mã: E-0005

Xuất xứ: LD Trung-Nhật

Kẹp tôn ngang 1 tấn HLC-1 kawasaki

Kẹp tôn ngang 1 tấn HLC-1 kawasaki

Mã: HLC-1

Xuất xứ: LD Trung-Nhật

Kẹp tôn ngang 2 tấn HLC-2 kawasaki

Kẹp tôn ngang 2 tấn HLC-2 kawasaki

Mã: HLC-2

Xuất xứ: LD Trung-Nhật

Kẹp tôn ngang 3 tấn HLC-3 kawasaki

Kẹp tôn ngang 3 tấn HLC-3 kawasaki

Mã: HLC-3

Xuất xứ: LD Trung-Nhật

Ròng rọcpully đơn Kawasaki

Ròng rọcpully đơn Kawasaki

Mã: PLĐ

Xuất xứ: China

Kẹp dầm Supertool

Kẹp dầm Supertool

Mã: SBN1~5

Xuất xứ: Supertool/Japan

Kẹp tôn đứng khóa tự động

Kẹp tôn đứng khóa tự động

Mã: SVC 0.5~5

Xuất xứ: supertool/Japan

Kẹp tôn đứng theo mức

Kẹp tôn đứng theo mức

Mã: SVCL0.5~5

Xuất xứ: Supertool/Japan

Đối tác - khách hàng
Chat facebook