Nhà cung cấp sản phẩm
Adela
Ansell
SSEDA
Jogger
3M
Dobu
MSA
Blue Eagle
K2
BĂNG KEO VÀ BĂNG KEO CẢNH BÁO
Băng keo sợi thủy tinh chịu nhiệt

Băng keo sợi thủy tinh chịu nhiệt

Mã: 108AD

Xuất xứ: Lidavi/Taiwan

Băng keo gân LIDAVI W48mm

Băng keo gân LIDAVI W48mm

Mã: LIDAVIFG10

Xuất xứ: Taiwan

Băng keo điện LIDAVI W50mm

Băng keo điện LIDAVI W50mm

Mã: lidavi

Xuất xứ: Taiwan

Băng keo điện LIDAVI W18mm

Băng keo điện LIDAVI W18mm

Mã: LIDAVI18mm

Xuất xứ: Taiwan

Băng keo điện LIDAVI W24mm

Băng keo điện LIDAVI W24mm

Mã: LIDAVI24

Xuất xứ: Taiwan

Băng Keo OPP 4F8 70yds

Băng Keo OPP 4F8 70yds

Mã: OPP 70Y

Xuất xứ: Việt Nam

Băng Keo OPP 4F8 80yds

Băng Keo OPP 4F8 80yds

Mã: OPP 80Y

Xuất xứ: Việt Nam

Băng Keo OPP 4F8 100yds

Băng Keo OPP 4F8 100yds

Mã: OPP 100Y

Xuất xứ: Việt Nam

Băng Keo OPP 6F x 80yds

Băng Keo OPP 6F x 80yds

Mã: OPP6F80Y

Xuất xứ: Việt Nam

Băng Keo OPP 6F x 100yds

Băng Keo OPP 6F x 100yds

Mã: OPP6F100Y

Xuất xứ: Việt Nam

Băng Keo OPP 7F2 x 80yds

Băng Keo OPP 7F2 x 80yds

Mã: OPP7F280Y

Xuất xứ: Việt Nam

Băng Keo OPP 7F2 x 100yds

Băng Keo OPP 7F2 x 100yds

Mã: OPP7F2100Y

Xuất xứ: Việt Nam

Băng Keo Vải 4F8 x 15yds

Băng Keo Vải 4F8 x 15yds

Mã: V4F815Y

Xuất xứ: Việt Nam

Băng keo Simili 4F8 x 16yds

Băng keo Simili 4F8 x 16yds

Mã: S4F816Y

Xuất xứ: Việt Nam

Simili 4F8 x 14yds

Simili 4F8 x 14yds

Mã: S4F814Y

Xuất xứ: Việt Nam

Băng keo vải USA màu đỏ

Băng keo vải USA màu đỏ

Mã: USA-R

Xuất xứ: Việt Nam

Băng keo giấy USA

Băng keo giấy USA

Mã: BKG

Xuất xứ: Việt Nam

Băng keo PVC USA

Băng keo PVC USA

Mã: PVC

Xuất xứ: Việt Nam

Băng keo vải USA màu hồng

Băng keo vải USA màu hồng

Mã: USA-P

Xuất xứ: Việt Nam

Đối tác - khách hàng
Chat facebook