Nhà cung cấp sản phẩm
Adela
Ansell
SSEDA
Jogger
3M
Dobu
MSA
Blue Eagle
K2
BẢO HỘ AN TOÀN NGÀNH HÀN
Găng tay da hàn kết hợp vải bố 2 lớp

Găng tay da hàn kết hợp vải bố 2 lớp

Mã: SGS-VB

Xuất xứ: Việt Nam

Găng tay da hàn dài 2 lớp

Găng tay da hàn dài 2 lớp

Mã: G-001

Xuất xứ: Việt Nam

Găng tay da hàn tig ngắn

Găng tay da hàn tig ngắn

Mã: G-002

Xuất xứ: Việt Nam

Găng tay da hàn Tig , hàn Mig

Găng tay da hàn Tig , hàn Mig

Mã: G-003

Xuất xứ: USA

Găng tay da hàn Tig dài tay

Găng tay da hàn Tig dài tay

Mã: TIG-35D

Xuất xứ: Việt Nam

ỐNG TAY VẢI JEAN

ỐNG TAY VẢI JEAN

Mã: OT Jean

Xuất xứ: Việt Nam

Ống chân da hàn

Ống chân da hàn

Mã: OCDH

Xuất xứ: Việt Nam

Yếm da hàn nối

Yếm da hàn nối

Mã: YDH

Xuất xứ: Việt Nam

Yếm da hàn nguyên

Yếm da hàn nguyên

Mã: YDHN

Xuất xứ: Việt Nam

Ống tay da hàn

Ống tay da hàn

Mã: OTDH

Xuất xứ: Việt Nam

Găng tay da hàn dài 2 lớp

Găng tay da hàn dài 2 lớp

Mã: OTDM

Xuất xứ: Việt Nam

MŨ TRÙM ĐẦU CHỊU NHIỆT AL1

MŨ TRÙM ĐẦU CHỊU NHIỆT AL1

Mã: AL1

Xuất xứ: Taiwan

Áo chịu nhiệt AL2

Áo chịu nhiệt AL2

Mã: AL2

Xuất xứ: Taiwan

Quần chịu nhiệt AL3

Quần chịu nhiệt AL3

Mã: AL3

Xuất xứ: Taiwan

Giày chịu nhiệt AL4

Giày chịu nhiệt AL4

Mã: AL4

Xuất xứ: Taiwan

Ủng chịu nhiệt AL5

Ủng chịu nhiệt AL5

Mã: AL5

Xuất xứ: Taiwan

Yếm chịu nhiệt AL6 (có tay)

Yếm chịu nhiệt AL6 (có tay)

Mã: AL6

Xuất xứ: Taiwan

Yếm chịu nhiệt AL7

Yếm chịu nhiệt AL7

Mã: AL7

Xuất xứ: Taiwan

Ống tay chịu nhiệt AL8

Ống tay chịu nhiệt AL8

Mã: AL8

Xuất xứ: Taiwan

Đối tác - khách hàng
Chat facebook